Obavijest svim korisnicima usluga tvrtke Metronet telekomunikacije d.d.

Tijekom listopada ove godine Metronet će biti pripojen Vipnetu, tako da će Vipnet postati univerzalni pravni sljednik pripojenog društva Metronet koje će prestati postojati kao pravna osoba i operator javnih komunikacijskih usluga. Od trenutka pripajanja Vipnet će preuzeti sva prava i obveze Metroneta prema sklopljenim ugovorima što znači da će sva ranije stečena prava i obveze ostati nepromijenjena i valjana, bez potrebe za izmjenama sklopljenih ugovora.

Cijene i uvjeti korištenja usluga ugovorenih s Metronetom ostat će neizmijenjeni.

Saznajte više

Mali ili veliki, vaš posao za nas je najbitniji!

Naš je svakodnevni cilj pružati vrhunsku kvalitetu usluge bez obzira na opseg vašeg poslovanja.

I dalje su vam na raspolaganju iste kontakt osobe u prodaji, službi za korisnike ili tehničkoj službi Vipneta i Metroneta, a postojeći okvirni i pretplatnički ugovori se ne mijenjaju te važe i dalje.

Saznajte više na vipnet.hr/poslovni

Važni dokumenti i informacije

Služba za korisnike

Za sva Vaša pitanja vezana uz proizvode i usluge Metroneta, načinu korištenja, sklapanju ugovora, promocijama, računima i sl. obratite se našoj Službi za korisnike. Pružit ćemo Vam maksimalnu podršku u minimalnom roku.

Na raspolaganju smo od 0 do 24 sata putem sljedećih kontakata:

Telefon: 0800 82 28
Email: info@metronet.hr
Faks: + 385 (0)1 6327 011

Povjerenik za zaštitu osobnih podataka

Poštanski kontakt: Metronet telekomunikacije d.d.- “Za povjerenika za zaštitu osobnih podataka” Ulica grada Vukovara 269d - 10 000 Zagreb
E-mail: osobni.podaci@metronet.hr

Centar za nadzor i upravljanje mrežom i uslugama – NOC (Network Operation Center)

Centar za nadzor i upravljanje mrežom i uslugama kontinuiranim nadzorom nad Metronetovom mrežom omogućava preventivno djelovanje, znatno bržu detekciju eventualnih nepravilnosti u radu i njihovo otklanjanje. Uz nadzor u režimu 24/7 eventualni kvarovi se otklanjaju i prije nego što su nastali i to iz samog NOC-a ili pomoću terenskih ekipa.

Podrška